/ در تاسیسات الکتریکی / توسط
آخرین زمان ویرایش:

روشھای خازن گذاری در تابلو برق

در این پست از سایت آموزش تابلو برق و تاسیسات الکترکی (تابلو برقی) به بررسی روش های خازن گذاری

اشاره می کنیم.

انواع روشھای خازن گذاری در تابلو برق

اولین روش از روشھای خازن گذاری در تابلو برق به صورت تکی می باشد که توضیحات ان در ادامه آمده است.

خازن گذاری جداگانه (بارھا بصورت تکی)

ھر یک از مصرف کنندگان توان راکتیو توسط یک خازن جداگانه که به ترمینال آن متصل

می شود جبرانسازی می شود.

خازن گذاری تکی

خازن گذاری تکی

در ساده ترین فرم، یک خازن با مقدار مناسب، موازی ھر مصرف کننده سلفی نصب میشود. بدین وسیله

به صورت چشمگیری از بار سیم ھا و کابلھا کم می شود. باید دقت کرد که خازن فقط در محدودۀ زمانی

فعالیت دستگاھھا مورد استفاده واقع شود.

کاربرد:

جھت جبران سازی توان راکتیو بی باری ترانسفورماتورھا

برای موتورھای دائم کار

برای موتورھای کم بار یا با کابل طولانی

مزایا :

شبکه داخلی کاملا از جریان راکتیو پاک می شود.

مخارج کمتر برحسب

kVAR

معایب :

جبران سازی پخش شده است

نصب پیچیده

به طورکلی به خازن بیشتری نیاز است چونکه توجھی به ضریب ھم زمانی نمی شود.

دومین روش از روشھای خازن گذاری در تابلو برق به صورت تکی می باشد که توضیحات ان در ادامه آمده است.

خازن گذاری گروھی (مراکز بار)

دستگاھھایی که به صورت گروھی نصب شده اند، به صورت جمعی جبران سازمی شوند.

به جای خازنھای مختلف کوچک یک خازن مناسب بزرگ نصب می شود.

 

خازن گذاری گروهی

خازن گذاری گروهی

کاربرد

برای مصارف سنگین سلفی در صورتی که با ھم به کارگرفته شوند .

مزایا:

شبیھ جبران سازی انفرادی ولی اقتصادی تر

معایب:

فقط برای مصرف کننده ھای گروھی که با ھم کار می کنند قابل استفاده است

مصرف کنندگان توان راکتیو به گروھھای مختلف تقسیم شده و با نصب بانکھای خازنی در

مراکز بار جبرانسازی انجام می شود.

سومین روش از روشھای خازن گذاری در تابلو برق به صورت تکی می باشد که توضیحات ان در ادامه آمده است.

خازنگذاری کلی (پست ورودی)

کل جبران سازی به صورت متمرکز مثلا در ورودی فشار ضعیف نصب میشود، بدین طریق تمام توان راکتیو

مورد نیاز پوشش داده میشود. کل توان خازن به پله ھای متعدد تقسیم شده و به وسیله یک رگولاتور

توان راکتیواز طریق کنتا کتورھا، بستھ به وضعیت بار به مدار وارد یا خارج می شوند.

 

خازن گذاری کلی

خازن گذاری کلی

کاربرد

درصورتی که مقاطع سیم ھا و کابلھای داخل مصرف کننده ھا ایجاد مشکل نکنند ھمیشه قابل استفاده است.

مزایا :

کل سیستم مقابل دید بوده و آسان قابل کنترل است.

استفاده مفید از توان خازن نصب شده.

نصب ساده در اغلب اوقات.

مصرف کمتر خازن چون ضریب ھم زمانی در نظر گرفته می شود.

در صورت وجود ھارمونیک در شبکه، دارای مخارج مناسب تری است.

معایب :

بار داخلی شبکه کم نمی شود.

مخارج اضافی برای تنظیم اتوماتیک سیستم .

با نصب بانک خازنی در پست ورودی جبرانسازی انجام می شود.

 

یک پیشنهاد ویژه برای روشھای خازن گذاری در تابلو برق که می

تواند بسیار مفید باشد.

طراحی و مونتاژ تابلو های بانک خازنی که می توانید توضیحات این محصول را از طریق کلیک روی تصویر زیر

مطالعه کنید.

مجموعه آموزشی مونتاژ بانک خازنی

بانک خازنی

نوشته های مشابه

آموزش سینی کابل

در این پست از سایت آموزش تابلو برق و تاسیسات الکتری به آموزش سینی کابل می پردازیم و نکاتی را…

کلید های مورد استفاده در برق صنعتی قسمت اول

در این بخش از سایت تابلو برقی (آموزش تابلو برق و تاسیسات الکتریکی) به معرفی انواع کلید های مورد استفاده…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *