توضیحات محصول

در این پست و چند پست بعدی از سایت آموزش تابلو برق پیرامون نقشه های الکتریکال تابلوهای کنترلی و حفاظتی پست های فشار قوی بحث خواهد شد.در این نقشه ها شما با انواع نقشه های تابلو های کنترلی و حفاظتی آشنا شده و محل قرار گیری آن در پست و نحوه قرار گیری در مدار را نیز خواهید آموخت.ما به همراه این فایل (نقشه الکتریکال تابلوهای کنترلی پست برق) یک فایل شامل جانمایی و چیدمان نیز در هر نقشه برای شما ارسال خواهیم کرد تا با نحوه چیدمان تابلو ها نیز آشنا شوید. همچنین در داخل خود نقشه ها دیاگرام تک خطی نیز موجود است ک به راحتی می توانید محل و نحوه اتصال تابلو برق را مشاهده نمائید.سيستم هاي اسكادا با هدف كنترل نظارتي ، مديريت و مانيتورينگ  فرآيندها طراحي شده اند . جهت نيل به اهداف فوق لازم است داده بلادرنگ ،جمع آوري و آناليز گردد.
گسترش استفاده از سيستم هاي اسكادا به اندازه اي است كه هم اينك اغلب زيرساخت هاي حياتي و مهم يك كشور به آنها وابسته شده اند .
امروزه سيستم هاي اسكادا به دلیل قابلیتهای اطمینان بالا در پیاده سازی داراي جايگاهي بسيار مهم در بسياري از صنايع هستند.
صنايع آلومينيوم  سازي ، خودروسازي ، پتروشيمي ، فولاد ، غذايي, تاسيسات هسته اي ، شبكه هاي توزيع نفت  و گاز ،‌شبكه هاي توزيع آب, مخابراتي و از همه مهمتر پست های فشار قوی برق.
اجزاء يك سيستم اسكادا :
ارتباطات با برد بالا بين پردازنده هاي محلي و كامپيوترهاي ميزبان . اين ارتباطات معمولا” مي تواند شامل كيلومترها مسافت با استفاده از روش هايي نظير خطوط اختصاصي تلفن ، ماهواره و يا  ماكرويو باشد .
اسكادا ،‌صرفا” يك نمونه از پياده سازي سيستم هاي كنترل فرآيند يا PCS است سيستم هاي كنترل شده توزيع شده ( DCS ) ، يك نمونه ديگر در اين زمينه است.
سيستم هاي اسكادا معمولا” در يك محدوده جغرافيايي به شعاع چندين كيلومتر توزيع و مستقر مي شوند و در برخي موارد داراي توابع كنترلي برنامه ريزي شده در كامپيوتر ميزبان مركزي مي باشند . در حالي كه سيستم هاي DCS معمولا” در يك تاسيسات بزرگ توزيع و مستقر مي گردند و پردازنده هاي محلي منطق كنترل را ارايه مي نمايند .
سيستم هاي اسكادا اغلب با سيستم هاي بزرگ ديگر نظير سيستم هاي مديريت انرژي ( EMS ) ، سيستم هاي مديريت توزيع شده (DMS ) و نظاير آن ، مرتبط مي گردند.
در این نقشه (نقشه الکتریکال تابلوهای کنترلی پست برق) شما با نقشه های F20 =F21 + W و F00+W1 و F00+W2 آشنا می شوید.

در پست های آینده ادامه نقشه های کنترلی و حفاظتی را خواهیم آورد که نقشه الکتریکال تابلوهای کنترلی پست برق اولین سری از این مجموعه می باشد.

Reviews

You must log in to submit a review.