توضیحات محصول

در این پست از سایت آموزش تابلو برق نقشه الکتریکی تابلو های سوئیچگیر قرار می گیرد.شما در این نقشه (نقشه الکتریکی تابلو های سوئیچگیر) با فایل هایی که در ادامه آورده شده است آشنا می شوید. در پست های فشار متوسط برای اینکه بتوان نظم خاصی به تامین انرژی الکتریکی مصرف کننده های رده پائین تر بخشید می توان از سوئیچگیر استفاده کرد به نحوی که می توان سوئیچگیر 63/20 کیلو ولت را با اصول و قواعد معینی ساخته و مورد بهره برداری قرار داد. باس بار 63 کیلو ولت وارد سوئیچگیر شده و با استفاده از سلول های موجود به 20 کیلو ولت تبدیل می شود.برای این تبدیلات باید اندازه گیری , اندازه توان های اکتیو و راکتیو , مقدار جریان و ولتاژ , incoming, out going , copling سلول رایز, بانک خازنی و سایر موارد در کنار یکدیگر قرار گرفت وتشکیل یک سوئیچگیر را بدهند حال باید نحوه ارتباط سلول ها با یکدیگر و سایر شرایط توسط مدارات قدرت و فرمان کنترل و عملکرد آن به نحوه احسن باشد به همین دلیل نقشه الکتریکی تابلو های سوئیچگیر را برایتان آماده کردیم..به مجموعه اي از تجهيزات كه عمل ارتباط فيدرهاي مختلف را به باسبار و يا قسمت هاي مختلف باسبار را به يكديگر و در يك سطح ولتاژ معين انجام مي دهند ، سوييچ گير مي گويند .
سوييچ گيرها معمولا از اجزا‌ﺀ زير تشكيل مي شوند :
1- باسبار – مقره – اسكلت فلزي – لوله و اتصالات
2- كليد قدرت ( دژنكتور ) Circuit Breaker
3- سكسيونر ( جداكننده ) Disconnected Switch
4- ترانسفورماتور ولتاژ و جريان CT ، PT
5- تله موج Line traps
6- برق گير Surge Arrester ; Lightning Arrester
معمولا سوييچ گيرها از قسمت هاي مشابه متصل به هم تشكيل مي شوند كه به هر قسمت يك Bay مي گويند و هر قسمت از يك يا دو فيدر تشكيل شده است .

در نقشه الکتریکی تابلو ها سوئیچگیر شما با نقشه های زیر آشنا می شوید.
اینکامینگ

به عنوان ورودی تابلو می باشد.و در این سوئیپگیر از سطح ولتاژ 63 به 20 کیلو ولت استفاده شده است در واقع ورودی سوئیچگیر 20 کیلو ولت می باشد.که داداری دو ورودی 20 کیلو ولت می باشد.
کوپلینگ

چنانچه یکی از ورودی ها به هر دلیل از مدار خارج شود کوپلینگ که در حالت وصل قرار گرفته است ورودی دیگر را به فیدر ها و باس بار های تابلو وصل کرده و فیدر های خروجی از ورودی برق دار تغذیه می شوند.
بانک خازنی

برای وارد و خارج کردن خارن به مدار استفاده می شود که در تابلو سوئیچگیر نیز استفاده شده است.
اندازه گیری

برای اندازه گیری ولتاژ,جریان,فرکانس,توان و پارامتر های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
آوت گوئینگ یا فیدر های خروجی

فیدر های خروجی که به سمت مصرف کننده ها هدایت می شود.
رایزر

ورودی برق اصلی و هدایت به سمت اینکامینگ ها

هر کدام از نقشه ها در نقشه الکتریکی تابلو های سوئیچگیر به صورت جداگانه در یک فایل مجرا قرار گرفته است که به راحتی قابل تشخیص و مطالعه باشد.در این فایل ها که به صورت فایل Image (تصویر) می باشد شما با اصول و نحوه کارکرد تابلو های سوئیچگیر (MV) آشنا می شوید.

Reviews

You must log in to submit a review.