/ در عمومی از تابلو برق / توسط
آخرین زمان ویرایش:

کنترل کیفیت در تابلو برق قسمت اول

در این پست از سایت آموزش تابلو برق و تاسیسات الکتریکی (تابلو برقی) 

به بررسی کنترل کیفیت در تابلو برق می پردازیم و نکات و موارد لازم را در قالب بخش های جداگانه در اختیار

شما قرار می دهیم. 

ما کنترل کیفیت در تابلو برق را در بخش های مختلف خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد که در این بخش

قسمت اول کنترل کیفیت در تابلو برق را می توانید مطالعه کنید.

 

بخش اول در کنترل کیفیت تابلو برق

 

بازرسی و کنترل ورودی مواد به کارخانه و انبار

 کنترل اقلام ورودی

دستورالعملهاي واحد کنترل کیفیت در بازرسي هاي ورودي.

واحد کنترل کیفیت تابلو برق بازرسي اقلام ورودي به کارخانه و انبار را به صورت زیر انجام ميدهد:

1. کنترل ورقهاي فولاد.

2. کنترل لوازم و تجهیزات الکتریکي.

3. کنترل لوازم مکانیکي.

4. کنترل قطعات آبکاري گالوانیزه.

5. کنترل مقره هاي مربوط به تابلوهاي .LV & MV

6. کنترل و بازرسي قطعات تراشکاري شده.

7. کنترل و بازرسي مواد مربوط به رنگآمیزي.

کنترل ورقهاي فولاد

ورقهاي فولاد باید شرایط زیر را داشته باشند تا مورد قبول واقع شوند:

1. ابعاد ورق گونیا باشد به آن معنا که دو قطر آن با هم مساوي و در نتیجه زاویاي چهار گانه آن

قائمه باشند این مورد بوسیله متر و گونیا قابل بررسي میباشد.

2. ورق نباید شکم داشته باشد به آن معنا که وقتي بروي یک سطح صاف قرار ميگیرد ، پستي

بلندي بروي آن مشاهده نگردد به عبارت دیگر وقتي یک تراز یا شمش مقیاس روي آن قرار داده شود

هیچ درزي بین آنها و ورق مشاهده نشود.

3. ورق باید حدالامکان کربن پایین باشد( همانند ) ST12 ، ST13؛ چنین ورقي قابلیت ورقکاري

و شکل پذیري مناسبي دارد و به عنوان مثال: پس از عملیات خمکاري، حداقل برگشت پذیري را دارد.

4. پدیده زنگزدگي در آنها نباید مشاهده شود؛ به عبارت دیگري سطح ورق در اثر باقي ماندن در

فضاي آزاد و رطوبت، اکسیده نشده باشد، چرا که در فرآیند رنگ تاثیر منفي و نامطلوب دارد.

در ورقهاي زنگزده، رنگ روغن روي ورق تغییر کرده و در بعضي موارد روغن روي ورق

به صورت جزیره جزیره در ميآید.

5. ورق باید تخت باشد چرا که ورقهاي فولادي رول، همیشه داراي اعوجاج در سطح خود هستندکه

علاوه بر اینکه کار ساخت و مونتاژ را مشکل مي کند یکنواختي سطح بدنه تابلو را نیز از بین ميبرد.

6. ورق نباید در گوشه ها و یا هر قسمت دیگري داراي لهیدگي باشد، این مورد وقتي پیش ميآید

که ورقها به نحو نامناسب حمل و جابجا شوند و یا به هر صورتي به لبه ها یا حتي سطح ورق فشار زیاد

وارد شود، در این موارد بدلیل غیر قابل استفاده بودن قسمتهاي لهیده و پلیسه کردن ورق ، ابعاد مفید

ورق نیز کاهش ميیابد.

 

در شکل زیر نمونه فرم برای کنترل و انتخاب ورق های فولادی را مشاهده می کنید.

اگر میخواهید در مورد کنترل کیفیت در تابلو برق بیشتر بدانید پیشنهاد می کنم محصول آموزشی ما با عنوان

کنترل نصب و وظایف واحد کنترل کیفیت را تهیه و از آن نیز استفاده کنید.

جهت مطالعه توضیحات محصول کنترل نصب و وظایف واحد کنترل کیفیت اینجا کلیک کنید.

نوشته های مشابه

بدنه تابلو برق

در این پست از سایت آموزش تابلو برق و تاسیسات الکتریکی (تابلو برقی ) پیرامون بدنه تابلو برق توضیحاتی ارائه می…

کنترل کیفیت در تابلو برق قسمت دوم

در این پست از سایت آموزش تابلو برق و تاسیسات الکتریکی (تابلو برقی) به بررسی کنترل کیفیت در تابلو برق می…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *