/ در گوناگون از مهندسی برق / توسط

تفاوت میان سافت استارتر و اینورتر

در این پست از سایت آموزش تابلو برق (تابلو برقی) به بررسی تفاوت میان سافت استارتر و اینورتر می پردازیم.
سافت استارتر همانطور كه از نامش پيداست تنها در هنگام راه اندازي يك الكتروموتور كاربرد دارد. الكتروموتورها به دليل كشيدن جريان 6 تا 8 برابر جريان نامي در هنگام راه اندازي صدمات زيادي مي بينند بطوريكه عمده استهلاك الكتروموتورها در هنگام راه اندازي مي باشد. بوسيله سافت استارتر راه اندازي از طريق افزايش كنترل شده فركانس يا ولتاژ انجام مي گيرد و با اين كار Energy Saving نيز صورت مي گيرد .

اينورتر محدود به زمان راه اندازي نمي باشد و در هر لحظه 02~ مي توان بوسيله سيگنالهاي كنترلي كه معمولا 4 میلی آمپر مي باشد سرعت الكتروموتور را كنترل نمود.

اينورتر قابليت هاي بسيار زيادي دارد از قبيل: راه اندازي نرم موتور، چپگرد راستگرد کردن موتور وتغيير دور موتور .
والبته قيمت بالاتري نيز دارد. حال آنکه سافت استارتر فقط براي راه اندازي نرم موتور استفاده مي شود .

الف. راه اندازنرم
راه انداز نرم درصنعت برای راه اندازی الکتروموتور به کار ميرود و در اين حالت بيشترين جريان راه اندازی حدود 0.2
برابرجريان حالت عادی موتوراست .
درراه اندازنرم ازکليدهای استاتيکی (SSR) استفاده ميشود که درتوان های پايين ازتراياک ودرتوان های بالا ازيک جفت تايرستور بصورت معکوس وموازی استفاده ميشود . درراه اندازنرم تغيير ولتاژ وجود دارد و درواقع با کنترل ولتاژسينوسی ورودی درهردونيم سيکل مثبت ومنفی ولتاژخروجی باهمان فرکانس ورودی ميشود .

از راه انداز نرم ميشود بعنوان کنترل از راه دورهم استفاده کرد ولی درصنعت استفاده نميشود، اما )ديمر، کنترل نورلامپ، کنترل دور پنکه و …( يک راه اندازنرم تک فازاست که بعنوان کنترل دور استاتيکی استفاده ميشود .

ازيک راه اندازنرم ميشود تعداد زيادی موتور را با ايجاد يک مدارفرمان مناسب راه اندازی کرد مثلا تعداد 02 دستگاه موتور يا بيشتر را ميشود با يک راه اندازنرم روشن کرد . درراه اندازنرم امکان افزايش دورموتور بيشترازدورنامی وجود ندارد .مدارستاره مثلث يا همان مدار دوضرب هم يک راه اندازنرم است. اما بصورت کنتاکتوری، بيشترين جريان راه انداز حدود چهاربرابر است ومنحنی راه انداز بصورت جهشی بوده وغيرقابل انتخاب ميباشد . کليدهای استاتيکی ياهمان SSR درجريانهای مختلف دربازاروجوددارد

ب. اينورتريا کنترل دور
راه اندازی الکتروموتور با بيشترين جريان راه اندازی حدود جريان عادی موتور بايک منحنی تقريبا خطی قابل انتخاب .اينورتر بهترين راه اندازنرم موتور است ولی با قيمتی بيش ازچهار برابر راه اندازنرم ياهمان سافت استارت  درصنعت ازاينور يا کنترل از راه دور بطورعموم برای موتورهايی که نياز به کنترل سرعت دارند استفاده ميشود .تغيرات دورموتور در اينورتر با تغيير فرکانس ايجاد ميشود. لذا امکان افرايش فرکانس خروجی تا چندين برابرفرکانس ورودی وجود دارد .دراستفاده ازکنترل از راه دور امکان افزايش دورموتور بيشتر از دورنامی وجود دارد و با افزايش فرکانس ولتاژ خروجی دور موتورافرايش می يابد باافزايش دور موتور بيشتر از دورنامی دراين حالت کاهش گشتاور ايجاد ميشود. بطورمعمول در اينورتورها ازترانزيستورهای IGBT درقدرت های بالااستفاده ميشود ودرقدرت های پايين ازترانزيستورهای MOSFET قدرت هم استفاده مي شود .

نوشته های مشابه

مبدل DC به AC

تاریخچه اولین روش برای انتقال انرژی الکتریکی با جریان مستقیم توسط یک مهندس سویسی با نام رن تیوری (Rene Thury)…

دو فایل با ارزش برای پلاک خوانی موتورهای سه فاز

در این پست از سایت آموزش تابلو برق و تاسیسات الکتریکی به بررسی پلاک خوانی موتور می پردازیم. دو فایل…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *